Disebalik Nama Allah

Bismillahirahmanirahim.

Asalamualaikum w.w sidang pembaca laman blog msalleh.wordpress.com yang dimuliakan oleh Allah SWT hendaknya.

Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Akidah

Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum ww buat pembaca laman blog msalleh.wordpress.com yang budiman.

Baca pos ini lebih lanjut

Khianat Bukan Sifat Kita

Sidang pembaca blog Msalleh.wordpress.com yang budiman.

Bicara amanah lawannya khianat di dalam bahasa arab, khiyanah yang artinya curang,culas,tidak jujur.Dalam ajaran Islam berarti sikap mental atau perilaku tidak jujur,baik diri sendiri apatah lagi pada orang lain,maupun terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut Raghib al-Isfahani, seorang ahli kosa kata Al-Quran beliau berpendapat kata khianat mempunyai pengertian yang hampir sama dengan kata nifak yaitu munafik.

Baca pos ini lebih lanjut

Ushuluddin

Kuliah Perkembangan Sejarah Pemikiran Dalam Islam – Siri 1
Oleh : Sdr Drs Mohd Salleh Albakri,M.A Bin Haji Mohd Tahir.

Usuluddin (Ar:usul ad-din). Salah satu cabang dari ilmu-ilmu keislaman yang membahas pokok-pokok kepercayaan atau keyakinan dalam Islam. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah atau akaid dan teologi Islam.
Baca pos ini lebih lanjut

JANGAN TERTIPU DENGAN KESENANGAN SESAAT

Oleh : Sdr Drs Mohd Salleh Albakri,M.A Bin Haji Mohd Tahir
Alkisah, kelihatan serombongan musafir sedang asyik merentasi perjalanan di sebuah padang pasir yang luas terbentang saujana mata memandang. Di tengah perjalanan, didapati bekalan yang di bawa mereka sudah kehabisan. Akhirnya mereka sepakat untuk singgah di sebuah kebun yang terletak di perkampungan yang berdekatan di situ. Tidak semena-menanya salah seorang dari rombongan musafir tadi sempat meminta izin kepada pemilik kebun yang sedang asyik membersihkan kebun tersebut agar diperbolehkan serombongan musafir tadi untuk memetik buah-buahan di sekelilingnya.
Baca pos ini lebih lanjut

Pengertian Agama Dan Kebutuhan Manusia Terhadapnya

Kuliah Dirasah Islamiyah
Oleh : Sdr Drs Mohd Salleh Albakri,M.A Bin Haji Mohd Tahir.

Agama berasal dari kata Sankskrit terdiri atas dua kata, a bererti tidak dan gam bererti pergi; bermakna tidak pergi; tetap di tempat; diwarisi turun temurun yang memang mempunyai sifat yang demikian.Gam juga bererti tuntutan, iaitu bererti teks atau kitab suci, oleh kerana ajaran agama biasanya tersimpan dalam kitab suci yang dapat menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya. Manakala gama: bermakna kacau atau kucar-kacir . Pengertian serupa ini mungkin dapat diterima kerana sudut peranan yang mesti dimainkan oleh agama bagi pemeluknya dapat memperolehi ketenteraman, keteraturan, kedamaian dan jauh dari kekacauan. Istilah agama dalam bahasa asing di antara lain: religion, religio, religie, godsdienst dan ad-din.
Baca pos ini lebih lanjut

Definisi Syukur Menurut Al-Quran

Kuliah Tafsir Maudhuiy
Oleh : Sdr Drs Mohd Salleh Albakri,M.A Bin Haji Mohd Tahir.

Syukur (Ar:asy-syukr = ucapan, perbuatan, dan sikap terima kasih atau al-hamd; pujian). Dalam ilmu tasawuf : ucapan, sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah SWT dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan kurnia yang diberikan-Nya.
Baca pos ini lebih lanjut